فرم نظرسنجی

این نظرسنجی به صورت ناشناس انجام شده و اطلاعاتی از شما هنگام پر کردن آن دریافت نمی شود.

❤️ با سپاس از همراهی شما در بهبود عملکرد ما ❤️ 
 

1. کیفیت بسته بندی محصول را چطور ارزیابی می کنید؟
2. برخورد عوامل فروش هنگام ثبت سفارش را چطور ارزیابی می کنید؟
3. به نظر شما قیمت محصول متناسب با ویژگی ها و کارایی محصول می باشد؟
4. آیا سفارش شما در مدت زمان تعیین شده آماده و به دست شما رسید؟
5. آیا کیفیت کار به دست شما رسیده مشابه تبلیغات فروشگاه و عکس های تبلیغی بود؟
6. آیا قبل از این که محصول به دست تان برسد با همه ویژگی های آن آشنا شده بودید؟
7. به طور کلی تا چه میزان از سفارش خود در فروشگاه ما رضایت داشتید؟
8. چگونه با فروشگاه ما آشنا شدید؟
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .